RESULT -2017

SHREY SINGH

SHREY SINGH

NLSIU -BANGLORE .
 • .
ROSHNI MOOLCHANDANI

ROSHNI MOOLCHANDANI

NALSAR -HYDERABAD .
 • .
PRIYA DUTT

PRIYA DUTT

NALSAR -HYDERABAD .
 • .
DIVYANSH SHARMA

DIVYANSH SHARMA

WBNUJS - KOLKATA .
 • .
ANANYA SHUKLA

ANANYA SHUKLA

NLIU-BHOPAL .
 • .
AKSHAY SHRIVASTAVA

AKSHAY SHRIVASTAVA

GNLU - Gandhi nagar .
 • .
RUDRESH TIWARI

RUDRESH TIWARI

NLIU-BHOPAL .
 • .
MRINAL

MRINAL

NLIU-BHOPAL .
 • .
LALIT AHATE

LALIT AHATE

NLIU-BHOPAL .
 • .
SIDDHANT BARMATE

SIDDHANT BARMATE

NLIU-BHOPAL .
 • .
ANUGRAH THOMAS

ANUGRAH THOMAS

CNLU - PATNA .
 • .
TANAY SINGH

TANAY SINGH

RGNLU - PATIALA .
 • .
TANYA RATHORE

TANYA RATHORE

NLU - CUTTACK .
 • .
PALASH MOOLCHANDANI

PALASH MOOLCHANDANI

NLU - CUTTACK .
 • .
DIVYANSHI SHRIVASTAVA

DIVYANSHI SHRIVASTAVA

MNLU - NAGPUR .
 • .
SHREYA IYER

SHREYA IYER

MNLU - NAGPUR .
 • .
ARJUN SINGH TOMAR

ARJUN SINGH TOMAR

NIRMA .
 • .
SAMAR PRATAP SINGH

SAMAR PRATAP SINGH

NIRMA .
 • .